KRYTA PŁYWALNIA - ZASADY FUNKCJONOWANIA

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY:
1. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących oraz opuszczających obiekt,
2. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa w holu i przebieralniach
- po wejściu do strefy natrysków, niecki basenowej nie ma obowiązku noszenia osłon ust i nosa,
4. Zachowanie niezbędnego dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami na terenie obiektu,
5. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalni
( obowiązkowe i staranne umycie całego ciała pod natryskiem, dezynfekcja rąk, dezynfekcja nóg w brodziku ),
6. Systematyczna dezynfekcja obiektu krytej pływalni przez pracowników MOSiR.