POŁMARATON CHMIELAKOWY

W związku z najnowszym rozporządzeniem z dnia 25 lipca 2020 r. w sprawie "COVID-19" limit uczestników został określony na 250 osób.

Do wszystkich zakwalifikowanych osób zostaną rozesłane e-maile o następującej treści:
Ewentualny zwrot opłaty startowej z tytułu rezygnacji z udziału w zawodach: IX Półmaraton Chmielakowy o Puchar Burmistrza Krasnegostawu jest możliwy do dnia 04.08.2020. Zgodnie z regulaminem po tym terminie organizator nie zwraca uiszczonej opłaty i nie zezwala na przepisanie pakietu startowego.
Osoby chcące zrezygnować z udziału prosimy o informację zwrotną w odpowiedzi na tą wiadomość do dnia 04.08.2020 do godziny 10:00"

W związku z tym, że chętnych jest dużo więcej prosimy o możliwie szybką odpowiedź.