UWAGA - ZMIANY W REGULAMINIE

UWAGA
OD DNIA 06.06.2020r. ZOSTAŁA WPROWADZONA ZMIANA W REGULAMINIE KRYTEJ PŁYWALNI W PUNKCIE 27.
„Dzieci do lat 10 mogą korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich umiejących pływać”