BADANIE WODY

NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY – NR SB/95059/09/2021 oraz NR SB/95060/09/2021 Z DNIA 10.09.2021r.
SPEŁNIA ONA WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r.