BADANIE WODY

NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA
Z BADAŃ WODY – NR SB/99767/08/2022
z dnia 24.08.2022r.
SPEŁNIA ONA WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE OKREŚLONE
W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA
Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r., NATOMIAST SĄ NIEZNACZNE PRZEKROCZENIA FIZYKOCHEMICZNE, KTÓRE NIE STWARZAJĄ ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW.

---> WYNIKI BADAŃ WODY