BADANIE WODY

NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY – NR SB/133077/10/2022 z dnia 31.10.2022r. SPEŁNIA ONA WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA
Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r., NATOMIAST SĄ NIEZNACZNE PRZEKROCZENIA FIZYKOCHEMICZNE, KTÓRE NIE STWARZAJĄ ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW.