BADANIE WODY

NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA
Z BADAŃ WODY – NR SB/143734/11/2022
z dnia 23.11.2022r.
SPEŁNIA ONA WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE OKREŚLONE
W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA
Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r., NATOMIAST SĄ NIEZNACZNE PRZEKROCZENIA FIZYKOCHEMICZNE, KTÓRE NIE STWARZAJĄ ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW.