CHEŁMSKI PARK WODNY - ZAPRASZAMY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie
zaprasza
dzieci ze szkół podstawowych
do Chełmski Park Wodny