Cennik

Podstawowe stawki opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

KRYTA PŁYWALNIA (czynna godz. 9.00 - 21.00)

lp.
Nazwa usługi
 
Cena w PLN
za 60 min.
Dopłata w PLN
za 1 min.
1.
 

 Bilet wstępu na basen (1 os.)

normalny
7,80
0,13
ulgowy 1
4,80
0,08

 2.

 
Bilet wstępu na fitness (1 os.)
normalny
6,00
0,10
ulgowy 1
3,60 0,06
3.
 
Bilet wstępu na aquaaerobik (1 os.)
 
normalny
12,00
0,20
ulgowy 1 8,40 0,14
4.
Bilet wstępu rodzinny (1os.+1 os.) 3
 
6,00+3,00
0,10+0,05
5.
Bilet wstępu  rodzinny tor wypłycony
(1 os.+1 os.) 2
 
3,60+2,40
0,06+0,04

6.

Bilet wstępu na basen dla grupy zorganizowanej (minimum 10 osób)
 
4,00
0,07
7.
Karnet wstępu VIP roczny na krytą pływalnię
 
1000,00
8. Karnet wstępu VIP półroczny na krytą pływalnię   600,00

KORT TENISOWY

Lp.
Nazwa usługi
 
Cena w PLN
za 60 min.
Dopłata w PLN
za 1 min.
1.
 
Bilet wstępu na kort tenisowy
 
normalny
10,20
0,17
ulgowy 1
6,00 0,10
2.
 
Bilet wstępu na kort tenisowy z oświetleniem
normalny
15,00
0,25
ulgowy 1 9,00 0,15

 

Lp. Nazwa usługi   Cena zakupu w PLN

Wartość rozliczeniowa

1. Karta magnetyczna przy pierwszym zakupie karnetu szt.1 10,00  
2.

Karnet wstępu na krytą pływalnię

 

Doładowanie 50,00 55,00
Doładowanie 100,00 120,00
Doładowanie 150,00 200,00
Doładowanie 200,00 260,00

Karta wstępu ważna jest przez rok od zakupu lub doładowania.

1 Do korzystania z biletów/karnetów ulgowych uprawnione są dzieci, młodzież
ucząca się do ukończenia 25 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej,
studenckiej oraz emeryci i renciści za okazaniem odpowiedniego dokumentu
2 Bilet wstępu rodzinny tor wypłycony upoważnia do korzystania z basenu
rodzice/opiekun + dziecko do lat 7.
3 Bilet wstępu rodzinny upoważnia do korzystania z basenu
rodzice/opiekun + dziecko, młodzież ucząca się do ukończenia 25 lat za
okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej.
 

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE (czynne godz. 7.00 - 21.00)

Lp.
Nazwa usługi
 
Cena w PLN
za 60 min.
1. Bilet wstępu na siłownię (1 os.) normalny 7,00
ulgowy 1 4,00
2. Bilet wstępu na tenis stołowy (1 godz.) normalny 5,00
ulgowy 1 3,00
3. Karnet wstępu na siłownię - 10 wejść normalny 50,00
ulgowy 1 38,00
4. Karnet wstępu na siłownię - 20 wejść normalny 100,00
ulgowy 1 60,00
5. Karnet wstępu na siłownię - 30 wejść normalny 135,00
ulgowy 1 85,00
6. Wynajem hali sportowej   40,00
7. Wynajem 1/2 hali sportowej   20,00
8. Wynajem boiska piłkarskiego (trening, mecz)   150,00
9. Wynajem stadionu   500,00
10. Wynajem obiektu do lekkiej atletyki   50,00
11. Wynajem boiska treningowego (trening, mecz)   100,00

12.

Wynajem sali konferencyjnej

 

40,00

13. Wypożyczenie łyżew cena za 60 min. normalny 6,00
ulgowy 4,00
14.

Boisko do piłki plażowej

normalny 12,00
ulgowy 6,00
 
Rodzina 3 Plus
KRYTA PŁYWALNIA
Lp.
Nazwa usługi
 
Cena w PLN
za 60 min.
DOPŁATA     w PLN za 1 min.
1. Bilet wstępu na basen (1 os.) normalny 3,90 0,07
ulgowy 1
2,40
0,06
2. Bilet wstępu na fitness (1 os.) normalny 3,00 0,05
ulgowy 1 1,80 0,03
3. Bilet wstępu na aquaaerobik (1 os.) normalny

6,00

0,10
ulgowy 1 4,20 0,07
4. Bilet wstępu rodzinny (1os.+ 1os.)   3,00+1,50 0,05+0,03
5. Bilet wstępu  rodzinny tor wypłycony
(1 os.+ 1 os.) 2
  1,80+1,20 0,03+0,02
 
CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE
Lp.
Nazwa usługi
 
Cena w PLN
za 60 min.
1. Bilet wstępu na siłownię (1 os.) normalny 3,50
ulgowy 1 2,00
2. Karnet wstępu na siłownię - 10 wejść normalny 25,00
ulgowy 1 19,00
3. Karnet wstępu na siłownię - 20 wejść normalny 50,00
ulgowy 1 30,00
4. Karnet wstępu na siłownię - 30 wejść normalny 67,50
ulgowy 1 42,50
 
KORT  TENISOWY
 
Lp.
Nazwa usługi
 
Cena w PLN
za 60 min.
DOPŁATA w PLN
za 1 min.
1. Bilet wstępu na kort tenisowy normalny 5,10 0,09
ulgowy 1 3,00 0,05
2. Bilet wstępu na kort tenisowy z oświetleniem normalny 7,50 0,13
ulgowy 1 4,50 0,08

 

1 Do korzystania z biletów/karnetów ulgowych uprawnione są dzieci, młodzież
ucząca się do ukończenia 25 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej,
studenckiej oraz emeryci i renciści za okazaniem odpowiedniego dokumentu
2 Bilet wstępu rodzinny tor wypłycony upoważnia do korzystania z basenu
rodzice/opiekun + dziecko do lat 7.
3 Bilet wstępu rodzinny upoważnia do korzystania z basenu
rodzice/opiekun + dziecko, młodzież ucząca się do ukończenia 25 lat za
okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej.

 

Stawki opłat dla podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 uchwały Nr XV/124/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Krasnystaw korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie:

1/   Dzieci i uczniowie oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto w ramach zajęć szkolnych.

2/   Jednostki organizacyjne Miasta, kluby sportowe oraz inne organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągania zysku, które realizują zadania własne gminy na zasadach zawartych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodne z zadaniami statutowymi administratora obiektu.

Lp.
Nazwa usługi
Cena w PLN
za 60 min.
1. Bilet wstępu na basen (1 os.) 0,40
2. Wynajem sali fitness (dla grupy zorganizowanej) 3,00
3. Wynajem hali sportowej 4,00
4. Wynajem 1/2 hali sportowej 2,00
5. Wynajem boiska piłkarskiego(trening, mecz) 12,00