LMKS Zapasy Krasnystaw

Prezes: Jacek Żelisko
facebook: https://www.facebook.com/zapasykrasnystaw/
 
                                                                                               ZADANIE DOFINANSOWANE
                                                                                                               ZE ŚRODKÓW
                                                                                                   MINISTERSTWA SPORTU                                       
  
                                     W dniach 3.02.-7.12.2020 r.  Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  w Krasnymstawie realizował zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dofinansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
           
Nazwa własna zadania; 
Zapasy -gry i zabawy, ćwiczenia ogólnorozwojowe, podstawy techniki.
 
            Zadanie obejmowało organizację zajęć sportowych przygotowujących do uprawiania różnych dyscyplin sportowych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny sportowej; "Zapasy" z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie dostosowanej do możliwości psychoruchowych uczestników.
            Zajęcia były prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Materiałach dydaktyczno-szkoleniowych" Polskiego Związku Zapaśniczego w zakresie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i nauczania podstaw techniki różnych dyscyplin sportowych ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych technik zapaśniczych. Uczestnicy zajęć ze szkół podstawowych  Miasta Krasnystaw uczestniczyli  w ogólnie dostępnych, nieodpłatnych, systematycznych zajęciach ruchowych, prowadzonych przez wykwalifikowanych i posiadających duże doświadczenie zawodowe instruktorów i trenerów.
            W zajęciach naszego klubu kładziemy szczególny nacisk na wszechstronną integrację uczestników procesu szkoleniowo-wychowawczego oraz wyrównywanie szans poprzez sport (uczestnicy zajęć w naszym klubie pochodzą często ze środowisk de faworyzowanych).
            Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu  w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów  otrzymywane od kilku lat  w znacznym stopniu przyczyniło się do osiągnięcia znaczących sukcesów we Współzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży.
 
                                    Zestawienie  osiągnięć naszych zawodników w zawodach sportowych w kategoriach dzieci i młodzieży
 
                   I.  Wyniki w grupie wiekowej młodzików.
 
1.WOJEWÓDZKA  OLIMPIADA MŁODZIEŻY W CHEŁMIE.
- II miejsce Kalita Dominik w kat. do 41kg.
 
2. MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA W JANOWIE LUBELSKIM W STYLU KLASYCZNYM (województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie) - zaliczane do systemu współzawodnictwa krajowego dzieci i młodzieży, w roczniku 2005/6/7:
 
- II miejsce Dziedzic Paweł w kat. do 62kg.
- III miejsce Haładyj Hubert w kat. do 68kg.
 
3. MIEDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA W LUBLINIE(województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie) - zaliczane do systemu współzawodnictwa krajowego dzieci i młodzieży, w roczniku 2005/6/7:
  
- XI miejsce Kukulski Brajan w kat. do 41kg.
- V miejsce Czwórnóg Piotr w kat. do 41kg.
- I  miejsce Biliński Gracjan w kat. do 57kg.
- XII miejsce Szczepanik Jakub w kat. do 57kg.
- III miejsce Dziedzic Paweł w kat. do 62kg.
- II miejsce Haładyj Hubert w kat. do 68kg.
 
4.  XIII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ O PUCHAR MAZOWSZA W TERESINIE ROCZNIK 2004/5/6/7.
 
- XIV miejsce Zalewski Michał w kat. do 44kg.
-  XVII miejsce Głuchowski Szymon w kat. do 52kg.
- VII miejsce Dziedzic Paweł w kat. do 57kg.
- XI  miejsce Biliński Gracjan w kat. do 57kg.
- XI miejsce Rysak Ernest w kat. do 62kg.
- III miejsce Haładyj Hubert w kat. do 68kg.
 
5.  MISTRZOSTWA POLSKI  ZRZESZENIA LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH   W  SIEDLCACH.
 
- III  miejsce Biliński Gracjan w kat. do 57kg.
- II miejsce Dziedzic Paweł w kat. do 62kg.
- III miejsce Haładyj Hubert w kat. do 68kg.
 
 
Realizacja zadania została dofinansowana
kwotą 20 tys. zł ze środków
 Ministerstwa Sportu.