Półmaraton IX

Informacja 30 lipca 2020 r. :
W związku z najnowszym rozporządzeniem z dnia 25 lipca 2020 r. w sprawie "COVID-19" limit uczestników został określony na 250 osób.
Do wszystkich zakwalifikowanych osób zostaną rozesłane e-maile o następującej treści:
Ewentualny zwrot opłaty startowej z tytułu rezygnacji z udziału w zawodach: IX Półmaraton Chmielakowy o Puchar Burmistrza Krasnegostawu jest możliwy do dnia 04.08.2020. Zgodnie z regulaminem po tym terminie organizator nie zwraca uiszczonej opłaty i nie zezwala na przepisanie pakietu startowego.
Osoby chcące zrezygnować z udziału prosimy o informację zwrotną w odpowiedzi na tą wiadomość do dnia 04.08.2020 do godziny 10:00"
W związku z tym, że chętnych jest dużo więcej prosimy o możliwie szybką odpowiedź.
Informacja do wszystkich uczestników Półmaratonu 20.08.2020r.:
Wszyscy uczestnicy Półmaratonu:
Każdy dostał informację na e-maila o treści:
informacja o przydzielonym numerze startowym znajduje się na liście startowej. Lista dostępna jest pod adresem:
Na liście tej znajduje się kolumna "Linia" - wyznacza ona linię startową, z której wystartuje dany zawodnik.
Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia oraz dostarczenie go do biura zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Wzór oświadczenia znajduje się pod adresem:
Osoby nie mające możliwości wydrukowania formularza, będą mogły skorzystać z druków na miejscu w dodatkowej kolejce.
Do zobaczenia!